Hustruen må ikke afvise samleje på grund af vandmangel

Forfatter: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Kilde: al-Fatâwâ al-`Irâqiyyah (1/312)

En kvinde må ikke afvise samleje med sin mand [på grund af mangel på vand]. Han skal have samleje med hende. Enten har hun adgang til vand og bruger det, eller også gør hun Tayammum og forretter bønnen.

Efter at hun er blevet ren fra hendes månedlige periode skal han ikke have samleje med hende før hun bader. Hvis hun ikke kan bade, gør hun Tayammum og har samleje med sin mand. På samme måde som han gør Tayammum i forbindelse med bønnen, gør han også Tayammum i forbindelse med samleje.