Er Allâh med os med Sin essens?

Taler: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Kilde: Ta`lîqât-ush-Shaykh Ibn Bâz `alâ ar-Risâlah al-Hamawiyyah al-Kubrâ, side 204

Spørgsmål: Kan man ikke sige, at Allâh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى er med os med Sin essens på en måde, der passer Hans Majestæt?

Svar: Det er forkert. Salaf sagde, at selskabet er viden – mens Allâhs سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى essens er over tronen.