En kvinde skal også have kundskab om Manhadj-relaterede spørgsmål

Taler: `Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

Kilde:

 

Spørgsmål: Hvad siger De om dem som siger at det ikke er obligatorisk for kvinden at lære Manhadj-relaterede spørgsmål – og at hun kun er pålagt at lære Tawhîd?

Svar: Hun er pålagt dét som manden er pålagt af kundskab om troslæren, tilbedelsen, karakterer, godt samliv og forvaltning. Hun er pålagt dét manden er pålagt. Thi kundskab er opdelt i to typer. Én type skal alle have kundskab om. For den anden er det tilstrækkeligt at nogle har den. Kundskaben som alle må have omfatter alle mænd og kvinder som er ansvarlige for deres handlinger. Med hensyn til kundskaben som kun visse er pålagt at have, er det nok at nogle har den – for at resten skulle ikke være pålagt at have den.

Det er altså ikke tilladt for kvinden at ikke studere Sharî`ah-baserede kundskaber. I stedet skal hun støttes i at opnå dem, så at hun kan sin religion og at hun lærer andre den.