Dommen for hasholie

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Er det rigtigt at styrelsen Kibâr-ul-`Ulamâ’ har tilladt brug af hasholie – eftersom en student har nævnt det i én af sine lektioner?

Svar: Løgner. Fortæl ham at han er en løgner. Styrelsen Kibâr-ul-`Ulamâ’ har ikke tilladt brug af hasholie. Hashens derivater er forbudte. Alle derivater af noget som i sig selv er forbudt er forbudte. Og hash er forbudt – så hvem kan tillade dens olie?