Dommen for benægtelse af autentiske hadîther

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: I den seneste tid er uberettigede folk dukket op, og taler om autentiske profetiske hadîther som hadîthen om kamel urin og at dyppe fluen under vandet i drikkeglasset. Hvad er dommen for denne handling? Hvad er Deres råd?

Svar: Sådan taler de vildledte som Mu`tazilah, rationalister og andre som siger at de kun bekræfter dét, som bekræftes af intellektet. Deres intellekt. Det som deres intellekt ikke kan bekræfte, benægter de. Disse tror ikke på sendebudet . Den som tror på sendebudet  bekræfter alt som han har sagt. Trosbekendelsen at Muhammad er Allâhs sendebud betyder at man adlyder ham i dét han befalede, bekræfter dét han berettede, undgår dét han forbød og tilbeder Allâh kun på den måde han foreskrev. Dette er betydningen af – Muhammad er Allâhs sendebud.

Den som benægter en autentisk hadîth fra Allâhs sendebud  fordi den ikke stemmer overens med hans intellekt har annulleret sin trosbekendelse at Muhammad er Allâhs sendebud. Hvis han udtaler sig forsætligt, begår han vantro. Hvis han er uvidende eller én som følger blindt, skal både sagen og hvor vildledende hans tale er, klargøres for ham. Enten angrer han sig eller også får han den samme dom som den som benægter sendebudet .