Den som vanærer Allâh og Hans sendebud skal straffes

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Hvordan forholder Sharî´ah sig til det, der skete for nylig, da en person vanærede Allâh تَعَالَى og Hans sendebud صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم på en måde, som ikke engang Iblîs vovede at gøre det på?

Svar: Han er blevet fordømt meget. Han er blevet overvældet af argumenterne. Styrelsen for udslag kommer også til at gøre sit arbejde. Det siges, at han har angret sig. Han har dog ingen ret til anger. Den som bagtaler Allâh og Hans sendebud kan ikke angre sig. Han påstår i hvert fald at han har angret sig. Han skal stilles for retten. Han skal straffes på en skræmmende måde. Processen er alvorlig hvad dette angår, og Allah kommer til at støtte Sin religion.