Den som slutter sig sent til imâmen behøver ikke at læse al-Fâtihah

Forfatter: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah

Kilde: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misriyyah (1/150)

Hvis en person slutter sig sent til samlingen så at han ikke kan nå at læse al-Fâtihah bag imâmen, går han ned i Rukû` med imâmen uden at læse al-Fâtihah færdig. Alle lærde siger det. En eventuel anden mening ville bare være mærkelig.

Hvis han forsætlig forsinker sig til bønnen så at han ikke når at stå og læse, eller har god tid men lader være med at læse forsætlig – anser majoriteten at hans bøn er tilladt. Ifølge ash-Shâfi`î skal han læse – om han så skulle misse Rukû`. ash-Shâfi`î anser at kun den som slutter sig sent til bønnen har ret til at lade være at læse den.

Med hensyn til den som slutter sig sent til imâmen på grund af en anledning som søvn, glemsomhed eller lignende, anser ash-Shâfi`îs og Ahmads retsskoler at hvis han tager alt hvad han har misset med imâmen om og derefter slutter sig til imâmen i samme Rak`ah, er hans bøn gyldig – selv hvis han skulle halte én, to eller tre søjler efter.