De vildledte anser at vers om Allâhs egenskaber er uklare

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Er det rigtigt at alle vers som handler om Allâhs عَزَّ وَ جَلَّ egenskaber er uklare og at vi…

Svar: Vi beder Allâh om sundhed. Egenskaberne er ikke uklare. Uklart er dét, hvis betydning er ukendt. Egenskabernes betydninger er kendte. Det er Mu`tazilah, Ashâ`irah og de vildledte, der siger at de er uklare.