Arven fra forbudt ejendom

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde:

 

Spørgsmål: Under et foredrag sagde De at ejendom som er tjent på en forbudt måde kun er forbudt for den person som har tjent den. Kan De forklare princippet nærmere?

Svar: Det er min holdning angående sagen; ejendom som er tjent på en forbudt måde er kun forbudt for den person som har tjent den. Tag renten som et eksempel; hvis en person som har handlet med renter dør, hans formue er tilladt hans arvinger. Men ejendom som kommer fra noget som i sig selv er forbudt, som spiritus, er forbudt for både den afdøde og hans arvinger. Det samme gælder ejendom hvis forbud stadig er i kraft, som tyvekoster. Det er ikke tilladt for arvingerne at beholde arvede tyvekoster hvis de ved hvem ejeren er.