Alle i et land skal faste og bryde fasten samtidigt

Taler: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Kilde:

 

Den individuelle opfattelse har ingen værdi i den islamîske lovgivning eftersom han  sagde:

“Fasten begynder den dag folk faster og afsluttes den dag folk afslutter den.”

Så hvis en person ser nymånen imens alle andre spiser og drikker, skal han heller ikke faste – for han skal blive med samlingen og ikke lade sig skille ud. Alle ved at profeten  sagde:

“Fast når I ser den og bryd fasten når I ser den. Hvis den er uklar, skal I fuldføre tredive dage.”

Der er ingen tvivl om at dette spørgsmål ikke er individuelt som påhviler den enkelte muslim, ligesom bønnen gør; du kan jo bede i dit hjem, i din forretning, på din arbejdsplads og så videre. Du skal dog ikke faste efter din egen opfattelse. Du skal faste med dine landsmænd i det land du befinder dig i. Hvis dine landsmænd faster, gør du det også, og hvis de afslutter fasten, gør du det også – fordi profeten  sagde:

“Fast når I ser den..”

Det er utvivlsomt at det er alle muslimer som tiltales her. Desværre er mange islamîske regeringer kun islamîske i navn og dømmer ikke efter det som Allâh har åbenbaret. Det er bevist blandt andet med at hvert land faster for sig selv. Der er intet bånd. De taler om sammenhold og alt hvad det indebærer, men de er ikke oprigtige – for hvis de havde været ærlige ville de i det mindste blive enige om højtiderne og fastemånedens start og slut. Det er de dog ikke. I og med at de islamîske nationer ikke kan enes om fastens start og slut på grund af regeringens uenighed, kan hvert land eller folk faste efter deres egen iagttagelse af nymånen. Nok med at vi allerede er opdelt i små lande og regioner, så nu skal vi også opdele alle lande i to dele? Desværre er det sådan tingene står til. Nogle faster med Saudi-Arabien, andre med Syrien og så videre. Det må ikke være sådan. Når en muslim risikerer at falde i to ulemper, skal han vælge den mindste af dem. Det er bedre at alle i et land faster sammen end at de splittes. Det er værre og Allâh pålægger os ikke mere end hvad vi kan håndtere. Hvis et land erklærer fasten så skal det være muligt for alle dets indbyggere at begynde fasten. Dette gælder selvom erklæringen ikke er foreskrevet, det vil sige ubekræftet af forordningens bestemmelser. Det er landet som afgør det, ikke individet. Det er ligesom med straffen. Hvis den enkelte udførte de foreskrevne straffe ville der råde ødelæggelse på jord og hav. De fleste lande gennemfører ikke de foreskrevne straffe. Skal individer iværksætte straffen hvis en person dræber den andens slægtning – så den dræbtes slægtning dræber morderen? Det ville kun gøre det værre. Således skal alle i et land faste samtidigt; de skal faste og bryde fasten. De må ikke opdeles.

Spørgsmål: Selvom det er baseret på astronomiske beregninger?

Svar: Der findes ingen astronomiske beregninger. Han  sagde:

“Fast når I ser den..”

Spørgsmål: Selvom landet…

Svar: Det har jeg svaret på; selvom landet erklærer fastens begyndelse eller slutning på en måde som ikke er foreskrevet. Folk skal ikke modarbejde landet, fordi det gør tingene kun værre. Med det mener jeg ikke at man skal gå efter astronomiske beregninger, nej, jeg mener at man skal tage det mindste onde. Det er hvad jeg siger. I øvrigt er astronomiske beregninger værdiløse.