al-Fawzân om at reservere plads i moskéen til fredagsbønnen

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Nogle unge reserverer en plads i den første række i moskéen. Derefter går de længere bag i moskéen og kommer først frem til deres pladser når prædikanten skal prædike. Er dette korrekt?

Svar: Ja, så længe de er i moskéen. Det er tilladt at reservere en plads ved at placere en bestemt genstand på den og derefter gå til en søjle eller lignende – fordi de er til stede i moskéen.

Hvad angår den som reserverer en plads i moskéen og går ud for at handle, sove og lignende – er handlingen ikke tilladt.