al-Fawzân om at glemme at udtale Allâhs navn i forbindelse med slagtning

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Når jeg slagter og glemmer at udtale Allâhs navn, betragtes dette dyr som selvdødt. Er det tilladt…

Svar: Nej, det er ikke selvdødt. Dyret er tilladt hvis du glemmer at udtale Allâhs navn. Det er ikke selvdødt. Spis det. Det er tilladt.